Info

Info

Jak wygląda pierwsza konsultacja?

 

Konsultacja psychologiczna zawsze poprzedza terapię. Jej celem jest zapoznanie się ze zgłaszanymi problemami oraz ustalenie najlepszej formy pomocy.

 

Ile trwa psychoterapia?

 

Pojedyncza wizyta trwa zazwyczaj 50 minut. Sesje psychoterapii odbywają się zwykle 1 x w tygodniu. Czas trwania całego procesu psychoterapii jest indywidualny, dostosowany do konkretnej osoby i jej problemów. Alternatywą dla niektórych osób może okazać się terapia poznawczo-behawioralna krótkoterminowa. 

 

Jakie trudności mogą pojawić się w trakcie psychoterapii?

 

Często wydaje nam się, że psychoterapia powinna szybko i bezboleśnie pomóc nam w naszych problemach. Tymczasem psychoterapia ma dynamiczny przebieg. Normalne w jej trakcie są okresy pogorszenia czy poczucie braku osiąganych celów. W rzeczywistości odczucia te mogą wynikać z postępu w terapii.

 

Do czego mam prawo w trakcie terapii i konsultacji?

 

W każdym momencie i na każdym etapie psychoterapii mają Państwo prawo do jej przerwania bez podawania przyczyny.

 

Jakie zasady obowiązują podczas terapii?

 

Podczas terapii obowiązują zasady poufności. Treści wnoszone do gabinetu, a nawet sam fakt bycia w terapii objęte są tajemnicą zawodową. Terapeuta nie odpowiada na pytania rodziny klienta, chyba że klient wyrazi na to zgodę. 

 

Gwarancją wysokiej jakości mojej pracy jest stałe doskonalenie moich kompetencji i warsztatu. Częścią tego procesu jest regularna superwizja. Oznacza to, że konsultujemy się z psychoterapeutą posiadającym uprawnienia superwizora, nadane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Podczas superwizji dane pacjentów pozostają utajnione.

Naczelnymi zasadami są dla nas indywidualne podejście do każdej osoby, szacunek oraz autonomia.


pomoc psychologiczna | leczenie depresji | leczenie lęku | mobbing | psychoterapia |