Konsultacje dla Rodziców i Opiekunów

Konsultacje dla Rodziców i Opiekunów

Jest to forma pomocy skierowana do rodziców i opiekunów. Pomagamy zrozumieć przyczynę pojawiających się problemów, skutecznie reagować na zachowanie dziecka oraz radzić sobie z trudnościami wychowawczymi.


pomoc psychologiczna | leczenie depresji | leczenie lęku | mobbing | psychoterapia |