Leczenie Depresji

Leczenie Depresji

Depresja przesyca każdą chwilę doznaniem smutku, obojętności, bólu psychicznego, czasami fizycznego. Spowalnia każde działanie, odbiera barwy światu, a ludziom przyjemność istnienia. Zabiera sen, często daje w zamian niepokój, lęk, zmartwienie. Co szósta osoba przeżyła, przeżywa lub będzie przeżywać depresję na jakimś etapie swojego życia.

Typowe objawy depresji:

 • Obniżony nastrój, smutek, niechęć, negatywne myśli, stany odrętwienia, uczucie pustki
 • Utrata zainteresowań, radości, jakiejkolwiek motywacji
 • Oskarżanie, obwinianie siebie, poczucie winy
 • Częstsze niż zwykle odczuwanie irytacji i złości
 • Pesymizm
 • Poczucie beznadziejności
 • Niepokój, napięcie
 • Utrata energii, stan ciągłego zmęczenia
 • Obniżona aktywność
 • Wycofanie się z kontaktów towarzyskich
 • Trudności z koncentracją i pamięcią


pomoc psychologiczna | leczenie depresji | leczenie lęku | mobbing | psychoterapia |