Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Jest to forma pomocy skierowana do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają silny stres, żałobę, kryzysy w związku i w relacjach z innymi osobami. Podczas spotkania poszukujemy sposobów przezwyciężenia trudności, z którymi zgłasza się osoba i pracujemy nad osiągnięciem wspólnie ustalonych celów.


pomoc psychologiczna | leczenie depresji | leczenie lęku | mobbing | psychoterapia |