Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia dorosłych

Jest to forma pomocy, leczenia i wspomagania rozwoju. Pracujemy nad lepszym poznaniem i zrozumieniem siebie, a przede wszystkim nad zrozumieniem mechanizmów odpowiedzialnych za pojawianie się trudności natury psychicznej. Uczymy się technik i narzędzi, które pozwalają rozpoznawać oraz skutecznie radzić sobie z problemami. Wspieramy w poszukiwaniu równowagi i sensu w życiu.


pomoc psychologiczna | leczenie depresji | leczenie lęku | mobbing | psychoterapia |